Ujian Masuk IAIN Kerinci

Para peserta Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) IAIN Kerinci sedang mengisi lembar jawaban kerja (LJK)